Facebook ADS vs Câu Cá

Cứ nghĩ facebook đơn giản mọi chuyện sẽ đơn giản giống như đi câu cá vậy .Mọi người cứ cố tình làm nó phức tạp lên thôi .Tool này là thủ thuật nọ , rồi bí kíp đủ thể loại .Cá nó chả thèm nhìn… Read More