Hãy bấm nút bên dưới để tham gia lớp học trên ứng dụng Zoom
Tải Zoom | Xem hướng dẫn

ZOOM CÙNG CƯƠNG BIG TEAM

VÀO PHÒNG HỌC

Nếu bị lỗi, hãy mở ứng dụng Zoom, chọn " Join/Tham gia cuộc hop".Sau đó nhập ID lớp học
  841 2158 1013
Pass: cuongbig