Sự Kiện

Cương Big thường xuyên tổ chức các chương trình online cũng như offline chia sẻ kinh nghiệm về Facebook Marketing. Hãy đăng ký theo dõi tôi để nhận thông tin mới nhất.

Sự kiện Online

Tìm Target Từ A-Z Online  28/03/2018  Tải Video và Silde
Chiến Lược Tối Ưu Chi Phí ADS Online  05/04/2018  Tải Video và Silde
Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Trên Facebook Online  12/04/2018  Tải Video và Slide
Khai Thác Và Sử Dụng Email Từ Facebook  Online   21/04/2018   Xem Video
Hướng Dẫn Tạo Landingpage Từ A-Z  Online  10/05/2018  Tải Video và Slide
Remarketing Facebook – Quảng cáo bám đuổi khách hàng  Online  17/05/2018  Xem Video và Slide

 

Sự kiện tại TP Hồ Chí Minh

Sự Kiện Facebook SIEUTARGET Offline 31/08/2018 Xem chi tiết
Facebook Cầm Tay Chỉ Việc -Cho Người Bắt Đầu Offline 09/09/2018 Xem chi tiết
Facebook Hero -Tối Ưu Chi Phí Offline 10/09/2018 Xem chi tiết


Sự kiện tại Hà Nội

Facebook Cầm Tay Chỉ Việc -Cho Người Bắt Đầu Offline 16-08-2018 Xem chi tiết
Facebook Hero -Tối Ưu Chi Phí ADS Offline 17/08/2018 Xem chi tiết
Sự Kiện Facebook SIEUTARGET Offline 14/08/2018 Xem chi tiết
      Sự Kiện Facebook Tool      Offline      21/08/2018        Xem chi tiết