Trong Facebook có rất nhiều biến số chúng ta phải thử nghiệm mới đưa ra kết quả chính xác cũng như tối ưu hóa chi phí quảng cáo được .Đó là lý cho tôi đã hướng dẫn cho các bạn phương pháp test A-B để tìm ra thông số tối ưu nhất
Với việc làm thủ công hiện tại chung ta có thể bị trùng các nhóm đối tượng dẫn đến kết quả không chính xác như mong muốn .Hiện tại Facebook đã phát hành một công cụ tự động giúp chúng ta làm việc này .Công cụ do Facebook cung cấp giúp hai quảng cáo phân phối chính xác cho hai đối tượng khác nhau .Vào trình quảng lý quảng cáo .Tạo chiến dịch
Hiện tại chỉ mới áp dụng cho các mục tiêu quảng cáo sau :
-Số Lượt chuyển đổi’
-Cài đặt ứng dụng
-Quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Chọn tạo thử nghiệm phân tách

Facebook hiện tại cung cấp mọi người kiểm tra các biến sau :
 

Đối tượng: Hiện tại, Thử nghiệm phân tách chỉ khả dụng cho đối tượng đã lưu. Ví dụ: bạn có thể chọn 2 đối tượng đã lưu khác nhau và thử nghiệm chúng so với nhau. Nếu bạn chưa có đối tượng đã lưu, bạn có thể tạo đối tượng đã lưu mới trong Trình quản lý quảng cáo. Các thử nghiệm có thể chạy:

  • Đối tượng đã lưu (A) với đối tượng đã lưu (B)
  • Đối tượng đã lưu (A) với đối tượng đã lưu (B) với đối tượng đã lưu (C)

Tối ưu hóa phân phối: Bạn cũng có thể chạy thử nghiệm phân tách trên các loại tối ưu hóa phân phối. Ví dụ: bạn có thể chọn tối ưu hóa cho chuyển đổi trong một thử nghiệm và số lần nhấp vào liên kết trong một thử nghiệm khác. Các thử nghiệm có thể chạy:

  • Tối ưu hóa cho chuyển đổi (A) với tối ưu hóa cho số lần nhấp vào liên kết (B)
  • Tối ưu hóa cho chuyển đổi với thời gian chuyển đổi 1 ngày (A) với tối ưu hóa cho chuyển đổi với thời gian chuyển đổi 7 ngày (B) với tối ưu hóa cho số lần nhấp vào liên kết (C)

Vị trí quảng cáo: Ngoài ra, bạn có thể chạy thử nghiệm phân tách trên vị trí quảng cáo. Ví dụ: bạn có thể chọn vị trí quảng cáo tự động hoặc tùy chỉnh vị trí quảng cáo để xác định vị trí bạn muốn quảng cáo của mình xuất hiện. Các thử nghiệm có thể chạy:

  • Chọn vị trí quảng cáo tự động (A) với vị trí quảng cáo tùy chỉnh (B)
  • Bạn nên thử nghiệm vị trí quảng cáo tùy chỉnh so với vị trí quảng cáo tự động chứ không phải là thử nghiệm các vị trí quảng cáo tùy chỉnh so với nhau.


Hiện tại chúng ta chỉ có thể thực nhiện 3 phép thử cùng lúc .Ví dụ ở đây tối muốn thử các đối tượng sở thích hành vi khác nhau

Chúng ta sẻ có 3 nhóm như sau :

Và chúng ta có tùy chọn ngân sách theo dạng :
-Tách đều
-Phân tách theo trọng số tức chọn riêng cho từng nhóm chiếm bao nhiêu %

Facebook khuyến nghị lịch chạy tối thiểu là 3 ngày và tối đa là 14 ngày cho các thử nghiệm phân tách. Thử nghiệm kéo dài dưới 3 ngày có thể dẫn đến không đủ dữ liệu để xác định chắc chắn nhóm quảng cáo chiến thắng của thử nghiệm và thử nghiệm kéo dài trên 14 ngày có thể không sử dụng hiệu quả ngân sách vì nhóm quảng cáo chiến thắng của thử nghiệm thường có thể được xác định sớm hơn 14 ngày.
Test A-B trong quảng cáo Facebook là một việc làm chúng ta không thể bỏ qua .Nay có công cụ này mọi người sẻ tiến hành dễ dàng và chuẩn hơn nữa .Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết .Nếu thấy bài viết có ích cho bạn và bạn bè hãy chia sẻ nó .Chúc mọi người thành công  #cuongbig
 
 
 
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here